top of page

Historie: “anno 1967”

Medio oktober 1967, organiseren de oprichters van Westwood hun eerste feest in Meer en Bosch, in een houten hut die met de Theetuin en de mini golf baan naast het huidige restaurant "Taveerne Meer en Bosch" ligt.

De club richt zich vanaf de start sterk op Haagsche studenten en trekt vooral het 18+ publiek van de omliggende tennis-, cricket-, hockey- en voetbalclubs als Quick en HBS. 

De toeloop was al direct zo groot dat het Theehuis uit zijn voegen barstte en binnen 3 maanden werd al gezocht naar een grotere ruimte. Die dient zich begin 1968 aan naast de deur, de Wagenschuur, een oude gerestaureerde schuur onder monumenten zorg, die bij de boerderij hoort, waarin nu het restaurant Taveerne huist.

 

In de Wagenschuur nam de groei van het succes grotere vormen aan. Er kon maximaal 150 man in en het gebeurde steeds vaker dat de zaak totaal vast liep door de drukte. In 1970 beginnen de oprichters te kijken naar een grotere behuizing en overleggen met de Gemeente over het betrekken van een gebouw in het voormalige Milva Kamp, bij de Machiel Vrijenhoeklaan. Dit ex- militaire kamp is ontruimd en wordt deels gesloopt, maar het wachtgebouw met het toenmalige cachot mag blijven staan en wordt de nieuwe behuizing.

In september 1972 gaat Club Westwood over naar het inmiddels verdwenen maar toen legendarische witte gebouw langs de Machiel Vrijenhoeklaan en de groei zet zich voort, met een behuizing waar 350 man in kon. En die komen er elke vrijdag- en zaterdagnacht, terwijl de helft daarvan er ook op donderdag- en zondagnacht is. Het feest kon nu echt beginnen en de Gouden Disco Jaren breken aan. De reputatie van inmiddels in de volksmond ‘WW’ als een iconische uitgaans-gelegenheid voor het betere publiek wordt in die jaren gevestigd. 

De groei zet door, ondanks de concurrentie van andere beroemde Disco Clubs als Asta, Marathon en Toys, die inmiddels allemaal lang ter ziele zijn. De relatief korte levenscyclus van de grote mega disco's, heeft geen greep op Club Westwood, integendeel.

Als nieuwe bouwplannen worden ontwikkeld voor de Machiel Vrijenhoeklaan, is het duidelijk dat de ‘Wewo’ dagen daar wel geteld zijn. Weer in onderhandeling met de Gemeente levert een verrassende locatie op, met een nieuwbouw plan voor het huidige gebouw. Veel tegenstand is er van de Gemeente, maar uiteindelijk wordt het toch de huidige locatie, die als enig goed alternatief wordt gezien; bij de Houtrust aan de Laan van Poot. Nog net in de Vogelwijk. 

 

Na een jaar onderhandelen en nog eens een half jaar bouwen, gaat in september 1992, Club Westwood over naar de huidige locatie.

Ook daar blijft de publieke belangstelling groeien in de gekke jaren negentig en na 2 jaren wordt het buiten-terras overkapt als uitbreiding van de zaak. 

 

De huidige locatie werd ooit gezien als een handicap, te ver van de binnenstad en het nachtelijk uitgaansgebied. Intussen liggen de kaarten wat anders, het uitgaan voor jongere mensen is er niet overal gezelliger of veiliger op geworden. Club Westwood heeft nu een sterke pre met haar ligging voor de bezoekers die veelal uit de omliggende wijken Bohemen, Vogelwijk, Vruchtenbuurt en Statenkwartier komen, tot vanuit het Benoordenhout en Wassenaar aan toe.

 

Met de 50e verjaardag van Club Westwood in september 2017 is de club daarmee de oudste Discotheek van Nederland, die onder dezelfde naam, leiding en het motto van plezier en veiligheid opereert! En jaar 53 wordt alleen maar mooier...

bottom of page